Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập

Công ty Dạy nghề – Sản xuất – Gia công mỹ phẩm Quang Minh cần thành viên cung cấp các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email để liên hệ xác nhận giao hàng khi khách hàng đặt mua, cũng như hỗ trợ các chính sách liên quan tới bảo hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website daynghemypham.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste daynghemypham.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Giao hàng theo thông tin người mua hàng đăng ký;

– Cung cấp các dịch vụ khác đến khách hàng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Công ty Dạy nghề – Sản xuất – Gia công mỹ phẩm Quang Minh.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại daynghemypham.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của daynghemypham.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Website: daynghemypham.vn

Người đại diện: Bà Mã Thị Trung Dung

Địa chỉ: 41, Đường 21D, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM

Tel: 02873022868 – 0903.916.211 Email: daynghemypham@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có thể thay đổi thông tin cá nhân hoặc yêu cầu daynghemypham.vn thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến website daynghemypham.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, daynghemypham.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, daynghemypham.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên daynghemypham.vn được daynghemypham.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của daynghemypham.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, daynghemypham.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên daynghemypham.vn.

– Ban quản lý daynghemypham.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý daynghemypham.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Xem thêm: